Закон за фискализација

ЗАКОН ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Име: Закон за регистрирање на готовински плаќања
Објава: Службен весник на РМ, бр.31/01…,115/14
Важи од: 09.08.2014
Со овој закон се уредува воведување и користење на фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања.

 

Pdf_16 Превземи го документот (119 KB)