Фискални каси на кои им верувам

5 години како ги користам нивните фискални уреди. Целиот период фискалните работат без никакви проблеми. Кога отворам нова продавница не размислувам за изборот- а тоа е  Давид Компјутери.

Коментари не се дозволени

';$email = '
';$url = '
';$textarea = '';?>