СОФТВЕР

Софтверски решенија

Во ДАВИД Компјутери може да најдете голем број на квалитетни софтверски решенија, од областа на хотелиерството, угостителството, софтвер за работа на бензински пумпи, материјално работење (набавка и продажба на производи), финансиско работење, работа со плати на вработени, работа и поврзување со фискални каси. Во продолжение може да ги погледнете понудите на софтвер кои ги нуди Давид Компјутери. Доколку сакате да дознаете повеќе детали за секој софтверски пакет кликнете на линовите од страна.

Бензински пумпи

Софтверот за работа со бензински пумпи нуди можности за комплетно работа со бензински пумпи, како продажба на горива, така и продажба на други производи во склоп на бензинската пумпа…повеќе

Материјално работење

Софтверот за материјално работење нуди можности за комплетно работење со големопродажба и малопродажба на производи, и водење на повеќе објекти (продавници, магацини, и друго), како и дефинирање на производи… повеќе

Ресторанско работење

Комплетно решение за Вашиот ресторан, кафе бар, млечен ресторан, кафич, ноќен клуб … Софтверот за ресторанско работење е продукт кои постои на пазарот повеќе од една деценија и за изминатиов период постојано се… повеќе

Работа со фискални апарати

Софтверот за работа со фискални каси нуди можности за поврзување на фискален апарат со компјутер и негово конфигурирање… повеќе

Финансиско книговодство

Софтверот за финанскиско книговодство нуди можности за книжење налози, слободно додавање на коминтенти, типови на документи… повеќе

Пресметка на плати

Софтверот за пресметка на плати нуди можност за пресметување на месечни примања на секој вработен, како и за евиденција на вработените… повеќе