КОНТАКТ

ДАВИД Компјутери нуди поддршка и сервис на сите производи и услуги кои ги нуди, како за хардвер, фискални апарати, така и за софтверот во соработка со ПИКСЕЛ Системи. Располагаме со голем број на сервисни и продажни центри низ целата територија на Република Македонија, во кои можат да се купат фискални апарати, резервни делови и репро материјали за истите.

Дирекциja

Булевар Јане Сандански бр. 72 – Скопје
тел/факс: +389 2 2450-372
моб:         078/414-736
E-mail:

programi@david.com.mk – Поддршка за програмите
direktor@david.com.mk – Директор
info@david.com.mk – Општи информации
support@david.com.mk – Поддршка
servis@david.com.mk – Сервис

 

Сервисни центри

Скопје

Булевар „Јане Сандански“ бр.72
тел:
02/2450-372; 078/414-736

Струмица

тел:
070/335-531

Битола

тел:
078/414-721

Куманово

тел:
078/414-734

Штип

тел:
078/814-124

Кочани

тел:
078/414-730

Охрид и Струга

тел:
078/414-740

Прилеп

тел:
078/414-713

Гостивар

тел:
042/221-981; 070/251-578

Кавадарци

тел:
076/422-208

Тетово

тел:
078/353-337

Велес

тел:
078/414-751