Вести

ДАВИД Компјутери со сертификати за нови фискални принтери и каси

Според последните измени во Законот за готовински плаќања, кои се однесуваат за имплементација на интегриран систем за далечинска врска меѓу фискалните уреди и УJП и следење на готовинскиот промет во реално време и според член 47. став 5. од „Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување” Давид Компjутери доби сертификати […]