ДАВИД Компјутери со сертификати за нови фискални принтери и каси

05/09/2014 0 Коментар(и)
by admin Категории: Вести
7516

Според последните измени во Законот за готовински плаќања, кои се однесуваат за имплементација на интегриран систем за далечинска врска меѓу фискалните уреди и УJП и следење на готовинскиот промет во реално време и според член 47. став 5. од „Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување” Давид Компjутери доби сертификати за соодветство на следната фискална опрема: Фискална каса Perfect S, Фискална каса Expert SX, Фискален принтер FX1300 и електронски систем со фискална мемориja за регистриране на прометот на нафтени деривати на мало БОКС 6Х.

admin

About the author

Нема коментари

';$email = '
';$url = '
';$textarea = '';?>

Leave a comment

hello-world

Your email address will not be published. Required fields are marked *